a

Magellanum

  /  ALO   /  Dzień z zawodem w klasie o profil artystyczny

Dzień z zawodem w klasie o profil artystyczny

Pobyt na plenerze graficznym. Rysunki, które wykonali uczniowie zostaną wykorzystane do tworzenia grafik w technice linorytu.