Image Alt

Pytania i odpowiedzi

1. Co to znaczy, że liceum nazywa się „Akademickie”?

Nasze Liceum nazywa się „Akademickie” z dwóch powodów. Po pierwsze, część z naszych uczniów uczęszcza na wykłady współpracujących z nami trójmiejskich uczelni wyższych (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa). Po drugie, uczniowie niepełnosprawni, uczęszczający do klas integracyjnych, objęci są opieką specjalistów z tychże uczelni.

2. Czy o przyjęciu do Liceum decyduje średnia ocen ucznia?

Nie, o przyjęciu do szkoły decyduje kilka czynników, m.in. kolejność zgłoszenia. Kluczowe znaczenia ma jednak indywidualna rozmowa rodziców ucznia oraz kandydata z Dyrektorem Szkoły. Nasze Liceum nastawione jest również na pomoc uczniom słabszym i wymagającym większej uwagi kadry dydaktycznej, dlatego średnia ocen i frekwencja ucznia nie mają decydującego wpływu przy rekrutacji. Pierwszeństwo mają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Zniżki w czesnym?

Na zniżki w czesnym mogą liczyć uczniowie, których sytuacja materialna nie pozwala na opłacanie czesnego oraz uczniowie z odpowiednią średnią ocen i frekwencją. Wspieramy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nasze Liceum przekazało kilka darmowych miejsc wybranym gdańskim gimnazjom. Więcej informacji można uzyskać u pedagogów szkół oraz w Sekretariacie pod numerem 601 050 693.

4. Czy liczba miejsc jest ograniczona?

Tak, nasze Liceum jest szkołą małą, bezpieczną, w której klasy liczą od 3 do 12 osób. Z tego względu liczba miejsc jest ograniczona, a rekrutacja kończy się wraz z zapełnieniem listy zgłoszeniowej.
Dlatego prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej Online, zarezerwowanie miejsca dla kandydata, a przede wszystkim zgłoszenie jego potrzeb.

5. Od kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest od początku września 2018 roku. Istnieje także możliwość zapisania dziecka do klasy drugiej lub trzeciej.

6. Jak można zapisać się do Szkoły?

  • Istotne jest skontaktowanie się z sekretariatem Szkoły. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwisko oraz numeru telefonu, a osoba zajmująca się rekrutacją nawiąże z Państwem kontakt.
  • Można też wypełnić Kartę Zgłoszeniową Online. Po otrzymaniu Karty, skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania z Dyrektorem Szkoły.

7. Gdzie mieści się szkoła?

Nasze Liceum mieści się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Legionów (niedaleko pl. Ks. Komorowskiego oraz Galerii Metropolia).

8. Czy zajęcia dodatkowe (przygotowujące do wykonywania zawodu) są dodatkowo płatne?

Nie. Zajęcia dodatkowe, podobnie jak comiesięczne wyjścia kulturalne i podręczniki wypożyczane przez Szkołę nie są dodatkowo płatne. Wszystkie koszty zawarte są w czesnym.

9. Czy Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do matury?

Tak. W naszej Szkole obowiązuje zwiększona liczba godzin z matematyki, j. polskiego, j. obcych, czyli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. Każdy uczeń już od pierwszej klasy 3 razy do roku pisze próbny egzamin maturalny i raz w roku ćwiczy prezentację maturalną z języka polskiego. O skuteczności systemu świadczy 100-procentowa zdawalność matury wśród naszych uczniów.

10. Czy w Liceum obowiązują mundurki szkolne?

Nie, w Liceum uczniów nie obowiązują mundurki.

11. Jaka jest wysokość czesnego?

Wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy z Dyrekcją Szkoły, ponieważ istnieje bardzo dużo czynników wpływających na obniżenie opłat.

12. Czy w szkole respektowane są zaświadczenia o dysleksji?

Tak. W naszym Liceum zaświadczenia są nie tylko respektowane, ale także upoważniają do uczestnictwa ucznia w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych przewidzianych dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy kadry dydaktycznej Szkoły przy rozpoznaniu dysleksji i uzyskaniu stosownego zaświadczenia.

13. Czy w Szkole istnieją klasy integracyjne?

Tak. Część klas naszej Szkoły to klasy integracyjne, do których uczęszczają uczniowie pełno- i niepełnosprawni.

14. Jaka jest procedura przyjęcia ucznia do klasy integracyjnej?

  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum powołuje komisję kwalifikacyjną w składzie: Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny, terapeuta.
  • Pedagog szkolny lub Dyrektor Szkoły przeprowadzają wywiad z rodzicem (opiekunem) dziecka.
  • Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia w terminie 14 dni.
    W procesie rekrutacji niezbędne jest dostarczenie poniższych dokumentów: aktualnego orzeczenia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o skierowaniu do nauczania w klasie integracyjnej lub specjalnej, wniosku rodzica/opiekuna prawnego, innych dokumentów (zaświadczenie lekarskie, wydane przez pediatrę lub specjalistę leczącego dziecko, dokumenty potwierdzające proces chorobowy dziecka – kopie wyników badań, wypisów szpitalnych, opinii specjalistów)
    Procedura nie obowiązuje w przypadku uczniów pełnosprawnych.

15. Kiedy powołujemy klasy terapeutyczne?

Klasy terapeutyczne przeznaczone są wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych, którzy wymagają indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Liczba uczniów w klasach terapeutycznych wynosi od 3 do 6 osób. Procedura przyjęcia do klasy terapeutycznej jest podobna do podanej w punkcie 14.

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Na wszystkie odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.