Image Alt

Kadra pedagogiczna

W Magellanum  zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani, zaangażowani i oddani swojej pracy nauczyciele.

Dzięki regularnym szkoleniom kadra pedagogiczna podwyższa swoje umiejętności i kompetencje do pracy z młodym człowiekiem. Nieszablonowe myślenie, kreatywność oraz pełne pomysłów zajęcia powodują, że nasi uczniowie codziennie i z przyjemnością rozwijają swoją wiedzę, talenty i pasje.

 

Kadra LO Magellanum:
 • Dyrektor szkoły
 • Wicedyrektor szkoły
 • Pedagog szkolny
 • Psycholog szkolny
 • Logopeda
 • Oligofrenopedagog
 • Surdopedagog
 • Tyflopedagog
 • Dogoterapeuta
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Nauczyciel języka polskiego
 • Nauczyciel języka angielskiego
 • Nauczyciel języka niemieckiego
 • Nauczyciel historii
 • Nauczyciel wosu
 • Nauczyciel matematyki
 • Nauczyciel geografii
 • Nauczyciel biologii
 • Nauczyciel chemii
 • Nauczyciel fizyki
 • Nauczyciel przyrody
 • Nauczyciel informatyki
 • Nauczyciel wychowania fizycznego, pływania
 • Nauczyciel plastyki
 • Nauczyciel techniki
 • Nauczyciel etyki
 • Nauczyciel religii
 • Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • Pielęgniarka szkolna
 • Trener Eeg-biofeedback
 • Trener Tomatisa
 • Trener Dogoterapii
 • Doradca zawodowy