Image Alt

Kontakt z rodzicami

Indywidualne podejście do ucznia i mała liczebność klas korzystnie wpływają na przepływ informacji pomiędzy rodzicami uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum a kadrą dydaktyczną szkoły.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Magellanum rodzic może zasięgnąć opinii na temat swojego dziecka podczas indywidualnych spotkań rodzica z nauczycielami, stoliczkowego oraz dzięki opiniom na temat ucznia przygotowywanym przez kadrę dydaktyczną:

 

Terminy indywidualnych spotkań z rodzicami ustalane są na podstawie przygotowanego uprzednio harmonogramu. Podczas spotkania rodzic  może uzyskać wszystkie informacje na temat postępu w nauce swojego dziecka, jego rozwoju i ewentualnych problemów szkolnych. Rozmowa odbywa się w cztery oczy, dzięki czemu rodzic nie jest skrępowany obecnością osób trzecich i może poruszyć wszystkie interesujące go kwestie.

 

Kilka razy do roku rodzic otrzymuje pisemną opinię na temat postępów w nauce dziecka  przygotowaną przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Opinia, podobnie jak indywidualne spotkania z rodzicami, ma charakter poufny, a jej treść znana jest wyłącznie nauczycielowi i rodzicowi.  Przewagą pisemnej opinii nad wypisanymi na kartce ocenami ucznia jest jej charakter opisowi. Rodzic nie tylko otrzymuje suchą informację na temat nauki dziecka, ale także uzasadnienia, spostrzeżenia i sugestie nauczycieli, którzy podczas przygotowywania opinii biorą pod uwagę starania ucznia i jego wysiłek wkładany w naukę. Jak wiadomo ocena ocenie nie równa.

 

Stoliczkowe to forma spotkań, podczas której rodzic może porozmawiać z  wybranymi przez siebie nauczycielami. Podczas stoliczkowego wszyscy nauczyciele zasiadają w jednej sali przy osobnych stolikach pozostając do dyspozycji zainteresowanych rozmową rodziców. Nie ma określonej liczby nauczycieli, u których należałoby zasięgnąć opinii o dziecku. Decyzja o konsultacji zostaje pozostawiona rodzicom.

 

W przypadku nagłych, niepokojących okoliczności, jak na przykład nieobecność ucznia na zajęciach, przedstawiciel szkoły kontaktuje się z rodzicami telefonicznie w celu wyjaśnienia sytuacji.

 

Dodatkowo, kwestie dotyczące ogółu uczniów takie, jak wycieczki, studniówki, sprawy organizacyjne szkoły,   poruszane są podczas tradycyjnych zebrań z rodzicami.