Image Alt

Plan dzwonków

Plan dzwonków

 

LEKCJE CODZIENNIE LEKCJE SKRÓCONE
07.10 – 07.55 07.10 – 07.40
08.00 – 08.45 07.45 – 08.15
08.55 – 09.40 08.20 – 08.50
90.50 – 10.35 08.55 – 09.25
10.45 – 11.30 09.30 – 10.00
11.40 – 12.25 przerwa obiadowa 10.05 – 11.35
12.40 – 13.25 10.40 – 11.10
13.40 – 14.25 11.15 – 11.45
14.35 – 15.20 11.50 – 12.20 przerwa obiadowa
15.25 – 16.10 12.35 – 13.05
16.20 – 17.05 13.10 – 13.40