Image Alt

Profile

Profile edukacyjne w LO Magellanum

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum jest szkołą małą, bezpieczną, której każdy członek społeczności może liczyć na profesjonale wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Nasza szkoła, odpowiadając wymogom dzisiejszego rynku pracy, nastawiona jest na preorientację zawodową uczniów dając każdemu absolwentowi kompetencje odpowiednie do rozpoczęcia pracy. Każdy absolwent Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum po zakończeniu edukacji, na jednym z wybranych przez siebie profili, może otrzymać dyplom „specjalisty do spraw” z wybranej przez siebie dziedziny.

PROFIL TEATRALNY - NOWOŚĆ

Profil teatralny

W programie profilu teatralnego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Matematyka,
 2. Język angielski (po zdiagnozowaniu testem),
 3. Historia,
 4. Język polski.

Dla programu teatralnego ustalono następująca siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

Lp. Przedmiot Razem
1. Interpretacja tekstu literackiego 15
2. Praca ze scenariuszem 20
3. Ruch sceniczny 15
4. Zajęcia wokalne z elementami emisji głosu 15
5. Autoprezentacja z elementami retoryki 20
6. Analiza i interpretacja widowisk 15
Razem: 100

Profil architektoniczny

W programie profilu architektonicznego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Matematyka,
 2. Język angielski (po zdiagnozowaniu testem),
 3. Historia,
 4. Język polski.

Dla programu architektonicznego ustalono następująca siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

 

Lp. Przedmiot Razem
1. Rysunek odręczny 20
2. Rysunek techniczny 10
3. Zarys historii architektury i sztuki 20
4. Projektowanie architektoniczne i projektowanie wnętrz z wykorzystaniem komputera 30
5. Elementy kompozycji plastycznej 10
6. Plastyka i wzornictwo przemysłowe w architekturze z elementami ergonomii 10
  Razem: 100

PROFIL ARCHITEKTONICZNY

PROFIL ARTYSTYCZNY

Profil artystyczny

W programie profilu artystycznego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Język polski
 2. Język angielski (po zdiagnozowaniu testem)
 3. Historia
 4. Matematyka

Dla programu artystycznego ustalono następująca siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

Lp. Przedmiot Razem
1. Rysunek odręczny 20
2. Rysunek techniczny 10
3. Zarys historii architektury i sztuki 20
4. Projektowanie architektoniczne i projektowanie wnętrz z wykorzystaniem komputera 30
5. Elementy kompozycji plastycznej 10
6. Plastyka i wzornictwo przemysłowe w architekturze z elementami ergonomii 10
  Razem: 100

Profil dziennikarski

W programie profilu dziennikarskiego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Język polski
 2. Język angielski (po zdiagnozowaniu testem)
 3. Język niemiecki (po zdiagnozowaniu testem)
 4. Historia
 5. Matematyka

Dla programu dziennikarskiego ustalono następującą siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

Lp. Przedmiot Razem
1. Technika biurowa w mediach 5
2. Historia mediów 5
3. Prawo prasowe i autorskie 15
4. Komunikacja społeczna 10
5. Fotografia reportażowa 15
6. Multimedia 10
7. Dziennikarstwo prasowe 10
8. Dziennikarstwo radiowe 10
9. Dziennikarstwo telewizyjne 10
10. Public Relations 10
  Razem: 100

PROFIL DZIENNIKARSKI

PROFIL HANDLOWY

Profil handlowy

W programie profilu handlowego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Matematyka
 2. Język niemiecki (po zdiagnozowaniu testem)
 3. Historia

Dla programu handlowego ustalono następującą siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

Lp. Przedmiot Razem
1. Obsługa kasy fiskalnej 10
2. Techniki sprzedaży 10
3. Podstawy ekonomii, przepisy prawno-fiskalne 20
4. Minimum sanitarne 10
5. Obsługa klienta 30
6. Wystawianie faktur VAT i rachunków 20
Razem: 100

Profil kosmetologiczny

W programie profilu kosmetologicznego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Chemia
 2. Język angielski (po zdiagnozowaniu testem)
 3. Biologia
 4. Matematyka

Dla programu kosmetologicznego ustalono następującą siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

Lp. Przedmiot Razem
1. Anatomia i fizjologia 15
2. Dermatologia 15
3. Chemia kosmetyczna z ćwiczeniami 10
4. Elementy psychologii 10
5. Kosmetologia 15
6. Pracownia kosmetyczna 15
7. Higiena 10
8. Zasady żywienia z dietetyką 10
Razem: 100

PROFIL KOSMETOLOGICZNY

PROFIL MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNY

Profil matematyczno - informatyczny

W programie profilu matematyczno-informatycznego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Matematyka
 2. Język angielski (po zdiagnozowaniu testem)
 3. Informatyka
 4. Historia

Dla programu matematyczno – informatycznego ustalono następująca siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

Lp. Przedmiot Razem
1. Systemy operacyjne i oprogramowanie narzędziowe 15
2. Oprogramowanie użytkowe 15
3. Urządzenia techniki komputerowej 10
4. Bazy danych 15
5. Sieci komputerowe 15
6. Konfiguracja systemów informatycznych 15
7. Zabezpieczenia 15
Razem 100

Profil medyczno - farmaceutyczny

W programie profilu medyczno – farmaceutycznego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Chemia
 2. Język angielski (po zdiagnozowaniu testem)
 3. Biologia
 4. Matematyka

Dla programu medyczno – farmaceutycznego ustalono następującą siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

Lp.  Przedmiot Razem
1. Podstawy anatomii,  fizjologii i patofizjologii 30
2. Elementy technologii postaci leku 15
3. Elementy farmakologii z elementami chemii leków 20
4. Elementy farmakognozji 15
5. Higiena 10
6. Zasady żywienia z dietetyką 10
  Razem: 100

PROFIL MEDYCZNO - FARMACEUTYCZNY

PROFIL TURYSTYCZNO - MENADŻERSKI

Profil turystyczno - menadżerski

W programie profilu turystyczno-menadżerskiego przewidziano nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. Matematyka
 2. Język angielski (po zdiagnozowaniu testem)
 3. Geografia

Dla programu turystyczno-menadżerskiego ustalono następującą siatkę obowiązkowych zajęć dodatkowych do zrealizowania w trzyletnim cyklu nauczania:

Lp. Przedmiot Razem
1. Podstawy ekonomiczne i prawne 10
2. Organizacja turystyki 20
3. Geografia turystyczna 20
4. Marketing w turystyce 10
5. Pilotaż wycieczek 10
6. Rachunkowość i finanse w turystyce 10
7. Prowadzenie biura podróży 20
  Razem: 100