Image Alt

Rekrutacja

Proces rekrutacji

Zapisy trwają cały rok.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

  1. Zgłoszenie chęci zapisania ucznia do szkoły drogą telefoniczną, przez formularz on-line lub osobiście w sekretariacie.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna rodziców z dyrektorem lub/i psychologiem placówki – złożenie Karty Rekrutacyjnej (I etap rekrutacji).
  3. Udział ucznia w zajęciach organizowanych przez placówkę (obserwacja ucznia) + zwiedzanie szkoły.
  4. Podpisanie umowy edukacyjnej.
  5. Wniesienie opłaty wpisowej.
  6. Zakończenie procesu rekrutacji.

Opłaty:

  • Wpisowe 1000 zł – opłata jednorazowa.*
  • Zniżki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Zniżki dla rodzin z minimum socjalnym.
  • Czesne ustalane jest indywidualnie dla każdego ucznia.

*Istnieje możliwość rozłożenia wpisowego na raty, na wniosek rodzica.

 

Wypełnij formularz rekrutacyjny:

Czy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z racji niepełnosprawności?

taknie

Skąd dowiedział się Pan/Pani o naszej szkole?

z Internetuz Facebookaz ulotkiod znajomej osobyz poradni psychologiczno-pedagogicznejz innego źródła (prosimy o wpisanie w dodatkowych informacjach)