Image Alt

Szkoła

Szkoła rozwijająca umiejętności i wyobraźnię ucznia

Istniejemy po to, żeby nauczyć Was rozumieć siebie i świat, poruszać się w nim, współtworzyć go i odpowiedzialnie w nim żyć. 

Magellanum – jesteśmy szkołą rozwijającą umiejętności i wyobraźnię ucznia.
Ciekawość, mądrość, wiedza, odwaga, otwartość … pomagają zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest życie. Pierwsi żeglarze mogli myśleć, że płyną na koniec świata. Dziś granice świata przesunęły się ku nieznanemu. I chyba bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są nam wymienione cechy … 

Akademickie Szkoły Magellanum to profesjonalizm, świetna atmosfera i wyjątkowi ludzie – nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, którzy tworzą to miejsce i sprawiają, że jest inne niż wszystkie.

Mamy mnóstwo energii, pomysłów, organizujemy zajęcia i warsztaty. Przychodząc tu, można realizować swoje marzenia, pasje, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia lub, po prostu, odetchnąć od codzienności. To takie miejsce, gdzie młodzież chodzi z radością. Chcemy, aby każdy w naszej szkole czuł się dobrze i mógł w pełni wykorzystać swoje unikalne zdolności, dlatego dążymy do indywidualnej pracy z każdym uczniem.

Kameralne klasy od kilku do kilkunastu osób zapewniają taką atmosferę, dzięki której żaden z uczniów nie pozostaje anonimowy, a jego potrzeby zostają dostrzeżone i zaspokojone.

Dewizą Akademickiego Liceum Magellanum dla młodzieży, jest praca z jednostką, umożliwiająca rozwój poszczególnych kompetencji poprzez uczestnictwo ucznia w dobranych indywidualnie warsztatach kierunkowych, a w razie potrzeby – zajęciach wyrównawczych oraz indywidualnych rewalidacjach.

Klasy integracyjne

Akademickie Liceum Magellanum to szkoła otwarta na dzieci z niepełnosprawnościami, które zapraszamy do wyspecjalizowanych klas integracyjnych. W klasach tych może się uczyć już trzech uczniów. Maksymalna liczba uczniów w klasach to 16 osób. Bariery dla nas nie istnieją, dlatego dokładamy starań, aby uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego czuli się w naszej szkole jak najlepiej. Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną, tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną, neurologopedyczną, pedagogiczną. Dostosowujemy program nauczania i kryteria oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami wpływającymi na naukę. Opracowany przez nas system kształcenia przewiduje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dające wszystkim uczniom możliwość wyrównania szans edukacyjnych. Kameralna atmosfera naszej szkoły pozwoli spędzić godziny lekcyjne w bezpiecznym, ciepłym i tolerancyjnym otoczeniu.

Zapewniamy kompleksową pomoc.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach czesnego nasi uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych i ich rodzicom, co roku poszerzamy ofertę o nowe atrakcyjne zajęcia.

Każde z dzieci objęte jest zajęciami rozwijającymi ich pasje, zainteresowania i uzdolnienia. Przygotowaliśmy kluby, które w innowacyjny sposób zgłębiają wiedzę i hobby naszych uczniów. Nasi nauczyciele maja wiele pomysłów na to, aby rozwijać różne rodzaje inteligencji dziecka.

 • Raz w miesiącu wydarzenie kulturalne.
 • Jednodniowy wyjazd integracyjny.
 • Przez cały rok szkolny edukacyjne kluby profilowe.

Języki obce

Podczas pracy na zajęciach prowadzący uwzględniają różne style uczenia się i indywidualne potrzeby uczniów. Różnorodna tematyka zajęć zgodna z podstawą programową oraz trening umiejętności praktycznych powoduje, że podczas lekcji uczniowie szlifują wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Język angielski i niemiecki

Świadomi dzisiejszych realiów kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych. Opracowaliśmy program nauczania z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie pozwalającym na podejście do egzaminów certyfikatowych. Ponieważ wiemy, że kompetencje językowe w najlepszym stopniu nabywa się na drodze stałego kontaktu umożliwiamy naszym uczniom ćwiczenie języków obcych w trakcie wycieczek międzynarodowych. Gwarantujemy, że w każdej z klas obowiązuje rozszerzony program z języka obcego przewidujący nawet 7 godzin tygodniowo. Uwzględniając indywidualne możliwości i umiejętności uczniów podzieleni są oni na  grupy ze zróżnicowanym stopniem zaawansowania.

Zajęcia specjalistyczne

Liceum Akademickie MAGELLANUM oferuje swoim uczniom atrakcyjne i zróżnicowane zajęcia dodatkowe. Indywidualnie dobrane terapie/treningi wspomagają proces nauczania na miarę XXI wieku. W zależności od indywidualnych potrzeb i zaleceń specjalistów zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.

Oferta zajęć specjalistycznych:

 • Drama
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Kontroli Złości
 • Trening Wnioskowania Moralnego
 • Terapia Behawioralna
 • Trening Metodą Tomatisa
 • Trening EEG – biofeedback
 • Arteterapia
 • Socjoterapia

Bezpieczeństwo

Nie tylko, ze względu na procedury bezpieczeństwa, nadzór nauczycieli i pracowników oraz specyfikę szkoły, ale również dzięki atmosferze szacunku i zrozumienia można uznać Akademickie Liceum „Magellanum” za jedną z bardziej bezpiecznych szkół.

 

W LO Magellanum:

 • Codziennie sprawdzana jest obecność uczniów przez nauczyciela dyżurującego. Jeśli Twoje dziecko samodzielnie przychodzi do szkoły możesz mieć pewność, że w razie jego nieobecności, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.
 • Szkoła dysponuje zewnętrznym systemem monitoringu.
 • Drzwi od budynku szkoły są zamykane. Żadna z osób nieuprawnionych nie jest wstanie wejść na teren szkoły, a Ty rodzicu możesz mieć pewność, że Twoje dziecko jest na terenie szkoły do zakończenia zajęć.
 • Pielęgniarka szkolna pełni dyżur udzielając pierwszej pomocy uczniom, w razie konieczności wzywana jest na pomoc karetka.
 • Klasy maksymalnie do 12 osób.
 • Bezpieczeństwo emocjonalne naszych wychowanków jest dla nas niezwykle ważne. Wychowawcy klas we współpracy z rodzicami rozwiązują bieżące problemy, a uczniowie są objęci stałą opieką psychologiczno – pedagogiczną.
 • Dbając o poczucie komfortu rodziców comiesięczne zebrania odbywają się indywidualnie. Co trzy miesiące natomiast rodzic ma możliwość porozmawiania indywidualnie z każdym nauczycielem, który uczy jego dziecko. Ponadto co trzy miesiące rodzic otrzymuje ocenę opisową dziecka od każdego nauczyciela uczącego.
 • Dziennik elektroniczny – efekty pracy dziecka rodzic może obserwować na bieżąco poprzez zalogowanie do serwisu dziennika elektronicznego.

Miejsce i warunki

Jesteśmy przekonani, że pomyślne wyniki nauki są wynikiem harmonijnej współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Dzięki kompetentnej i empatycznej kadrze chcemy zapewnić naszym wychowankom równowagę pomiędzy rozwojem umysłowym, emocjonalnym, artystycznym i fizycznym. Równomierny i współgrający rozwój tych obszarów może przyczynić się do poczucia szczęścia i usatysfakcjonowania ze swoich osiągnięć.

Uczymy pasjonująco i innowacyjnie. Kładziemy nacisk na kompetencje kluczowe. Chcemy przede wszystkim uczyć w szkole. Czas spędzany w domu to czas odpoczynku, czas wolny.

 

AKTYWNIE PO ZDROWIE!

Ćwicząc na zajęciach z wychowania fizycznego, uczeń przeżywa radość, rozładowuje stres i napięcie, uczy się współpracy w zespole oraz rywalizacji. Przeżywa radość i odpoczywa od trudniejszych zadań.

WF w LO Magellanum jest ciekawy i urozmaicony. Składa się z:

 • Zajęć lekkoatletycznych na hali
 • Zajęć na basenie lub siłowni (do wyboru przez rodzica i ucznia)

Wyżywienie

SMACZNIE, ŚWIEŻO, ZDROWO!

Za przygotowanie posiłków dla naszych uczniów odpowiada firma „Gastro house”, która ma swoją siedzibę w Gdańsku  Posiłki są urozmaicone i bogate w składniki naturalne i odżywcze. Menu jest zróżnicowane i uwzględnia sezonowość potraw, upodobania dzieci oraz normy żywieniowe zalecane przez Sanepid. Istnieje możliwość dostosowania posiłków do indywidualnych potrzeb naszych uczniów (np. dieta bezglutenowa, bezmleczna, wegetariańska).

W dziennym rozkładzie zajęć przewidziana jest 15-minutowa przerwa śniadaniowa, podczas której uczniowie spożywają przyniesione z domu śniadanie oraz 20-minutowa przerwa obiadowa przeznaczona na zjedzenie obiadu.