Image Alt

Ubezpieczenie NNW

W poniższym pliku przedstawiamy Państwu ogólne warunki ubezpieczenia uczniów NNW.

Pobierz OWU

 

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia rodzice powinni wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły poniższe oświadczenie.

Rezygnacja