Image Alt

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami:

02.09.2019, godz. 16:00

Zebranie informacyjne

07.01.2020, godz. 16:30

Zebranie stoliczkowe

23.09.2019, godz. 16:00

Zebranie z rodzicami indywidualne (opinie, IPETY klasy I LO + nowo uczniowie)

27.01.2020, godz. 16:00

Zebranie stoliczkowe

18.11.2019, godz. 16:00

Zebranie zbiorowe

16.03.2020, godz. 16:00

Zebranie zbiorowe

16.12.2019, godz. 16:00

Zebranie z rodzicami – indywidualne (opinie + WOFU)

25.05.2020, godz. 16:00

Zebranie indywidualne + opinie