Image Alt

Klasy I – III

Oferta zajęć obejmuje realizację podstawy programowej MEN oraz autorskiego programu Magellanum

 

Na etapie nauczania wczesnoszkolnego grupą dzieci opiekuje się nauczyciel wychowawca. Specjaliści natomiast prowadzą nauczanie języka angielskiego, muzyki, plastyki, informatyki, religii/etyki, w-f. Zajęcia sportowe odbywają się w hali, korzystamy z basenu Politechniki Gdańskiej, uczestniczymy w wycieczkach turystycznych, gramy w kręgle.

 

Uczymy czytać, pisać i liczyć

W swojej pracy stosujemy rozmaite metody czyniące edukację atrakcyjną dla dziecka i skuteczną. Nauczając czytania w klasach I-III stosujemy nie tylko metodę stosowaną przez MEN ale i metodę sylabową oraz globalną. Dobór metody nauczania jest indywidualny i uzależniony od potrzeb dziecka. Oswajamy też matematykę  metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, to znacznie przyspiesza jej naukę. Skutecznie wspiera naukę Metoda Dobrego Startu.

Czytanie analityczno-syntetyczne „ zwyczajne”

To najbardziej powszechny rodzaj czytania, którego uczymy się w szkole. Tutaj potrzebna jest nie tylko znajomość liter, ale i umiejętność ich składania, co jest trudnym wyzwaniem. Jest to bowiem etap najtrudniejszy w procesie nauki czytania. Rodzice nieraz skarżą się, że ich dziecko zna cały alfabet, a kiedy zobaczy wyraz, nie potrafi go odczytać prawidłowo. Co innego jest nauczyć się liter, co innego umieć je syntetyzować. To zadanie o wiele trudniejsze i wymagające wielu ćwiczeń.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna

To metoda czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńska. Metoda wykorzystywana jest przez terapeutów pracujących z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi problemy z czytaniem (zagrożonymi dysleksją).

Z wszelkim powodzeniem i bardzo szybko uczą się w ten sposób czytać dzieci bez problemów edukacyjnych. Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalna skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

Czytanie globalne 

Czym jest czytanie globalne i czy przy jego pomocy można nauczyć czytać małe dziecko? Dziecko patrząc często na napis kubeczku z serkiem, po jakimś czasie „czyta” nazwę tego serka. Tak dzieje się z tytułami książeczek, napisami nad sklepami, imieniem dziecka, jeśli piszemy mu je odpowiednio często. Dziecko nie musi bowiem znać liter, by zapamiętać cały obraz graficzny wyrazu. Traktuje obraz jak piktogram. My, dorośli też czytamy globalnie piktogramy, czyli obrazki symbolizujące jakaś treść. Na widok przekreślonej koperty z charakterystycznym wózkiem na parkingu odbieramy sygnał: ”Miejsce dla niepełnosprawnych”. Napis jest niepotrzebny. To właśnie jest globalne czytanie. Czytając w ten sposób, dziecko nie zastanawia się i nawet nie wie jeszcze, że wyraz składa się z liter.

 

 

Rozwijamy talenty

Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W klasach I-III dziecko ma okazję zweryfikowania swoich zainteresowań na tematycznych zajęciach np. sportowych, językowych, artystycznych. Daje to możliwość rozwijania dziecka i pogłębiania jego talentu. Dodatkowo pomagamy zdiagnozować uzdolnienia dzieci w trakcie konsultacji z psychologiem.

 

Każde z dzieci objęte jest zajęciami rozwijającymi ich pasje, zainteresowania i uzdolnienia. Przygotowaliśmy kluby, które w innowacyjny sposób zgłębiają wiedzę i hobby naszych uczniów. Nasi nauczyciele maja wiele pomysłów na to, aby rozwijać różne rodzaje inteligencji dziecka.

Klubik młodego informatyka

Uczymy logicznego i matematycznego myślenia, oswajamy z naukowymi rozumowaniami i rozwiązywaniem naukowych problemów.

Klubik młodego artysty

Rozwijamy artystyczny talent w profesjonalnym atelier udostępnionym uczniom naszej szkoły, w którym radą i talentem służą wykwalifikowani artyści

Klubik młodego podróżnika

Dzięki Akademii poszerzają swoja wiedzę geograficzną, ale także dowiedzą się, na które atrakcje turystyczne zwrócić szczególną uwagę. Już po kilku odbytych zajęciach będą gotowi zaplanować wakacje dla swojej rodziny.

Klubik młodego medyka

Stawiamy pierwszy krok na swojej drodze do medycznej kariery. Uczniowie nauczą się, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonale poznają anatomię człowieka, sposoby produkcji leków i ich skład.

Klubik młodego architekta

Dla wszystkich, którzy chcą w przyszłości zając się architektura wnętrz i czują, że ich poczucie estetyki pozwala na komfortowe zorganizowanie przestrzeni.

Klubik młodego bibliofila

Prezentacje, czytanie fragmentów książek, warsztaty, wizyty w bibliotekach, księgarniach, muzeach, spotkania z autorami i ilustratorami to tylko kilka kwestii z którymi zostanie zaznajomiony młody uczestnik naszej akademii.

Klubik młodego kucharza

Uczymy stawiać pierwsze kroki w zawodzie kucharza. Uczniowie nabędą praktycznych umiejętności z zakresu przygotowywania potraw. Dobry kucharz to również artysta!

Klubik młodego ekonomisty

Dla dzieci z handlowym zacięciem przygotowaliśmy koło Biznesmena, gdzie można poznać nie tylko techniki sprzedaży, ale także oswoić się z kasą fiskalną.

Klubik młodego radiowca

Nagrywamy słuchowiska, przygotowujemy reportaże, spotykamy się z ciekawymi ludźmi i tworzymy program radiowy, a wszystko to pod profesjonalną opieką zawodowych dziennikarzy

Uczymy języków

Żyjemy w świecie, w którym angielski otacza nas na każdym kroku. Używając komputera i programów komputerowych, słuchając radia i nucąc piosenki z list przebojów, grając w gry, podróżując… znajomość języka staje się czymś naturalnym.

Warto jednak wiedzieć, że nauka języków obcych wpływa także korzystnie na rozwój dziecka. Dziecko posiada naturalne predyspozycje do nauki obcych dźwięków, co sprawia, że lepiej radzi sobie z opanowaniem wymowy, intonacji oraz akcentu niż na przykład osoba w wieku dojrzałym.

Ucząc dzieci języków, poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy naszym dzieciom, że istnieją kare, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. Podróżując z naszymi dziećmi za granice dajemy im dodatkową motywacje do nauki języków obcych. Wspieramy naszych uczniów w nauce języka angielskiego i niemieckiego.

 

Raz w miesiącu – kultura

W Akademickiej Szkole Podstawowej Magellanum nie ma czasu na nudę! Raz w miesiącu, w konsultacji z naszymi uczniami, wybieramy wydarzenie kulturalne, którego warto być uczestnikiem. Czy będzie to film, spektakl czy opera – zależy od repertuarów miesiąca i zdania uczniów, która z każdego wyjścia zdaje dokładne i krytyczne relacje publikowane na łamach szkolnej gazetki.

 

Wyjazd integracyjny

Co roku na początku września organizujemy wyjazd integracyjny dla całej szkoły. Integracja uczniów podczas jednodniowego wyjazdu spełnia bardzo ważne  cele: wychowawcze, krajoznawcze, edukacyjne i integracyjne.