Image Alt

Klasy VII – VIII

Oferta zajęć obejmuje realizację podstawy programowej MEN oraz autorskiego programu Magellanum

 

Wybór szkoły to pierwszy poważny krok na ścieżce edukacji, zarówno dla młodzieży jak i rodziców. Nasza placówka oferuje indywidualne podejście do każdego ucznia oraz bezpośredni kontakt z rodzicami.

Pragniemy, aby wartości, które uczniowie wybiorą z pomocą rodziców, mogły stać się dla Nich najcenniejsze, a zdobyta wiedza pozwoliła na kontynuację nauki w szkole średniej. Naszym absolwentom Szkoły Podstawowej zapewniamy ciągłość edukacyjną w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Magellanum.

 

Co oferujemy:

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • maksymalną liczbą 12 Uczniów w klasie
 • zniżki w czesnym i stypendia, dla Uczniów o specjalnych potrzebach eduacyjnych
 • zajęcia edukacyjne dostosowane do zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wysoko wykfalifikowana kadra pedagogiczna
 • opieka psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, tyflopedagoga, surdopedagoga oraz oligofrenopedagoga
 • bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych (trening Tomatisa, EEG Biofeedback, arteterapia, dogoterapia, felinoterapia, trening integracji sensorycznej, trerapia behawioralna, trening umiejętności społecznych oraz wiele innych)
 • ciekawe projekty pedagogiczne: Wykładowca w szkole, dzień z zawodem, wyjścia kulturalne
 • możliwość rozwijania pasji w kołach zainteresowań
 • rozszerzony program nauczania przygotowujący do liceum
 • trening egzaminacyjny z egzaminatorami
 • ciągłość edukacyjną w naszym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Magellanum” z profilami zawodowymi
 • zapewniamy podręczniki do wszystkich przedmiotów
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia dodatkowe/ trening mózgu: mnemotechniki, trening twórczości, trening szybkiego czytania.

 

Nasza oferta daje możliwość wyboru uczestnictwa w kołach zainteresowań:

Guliwera

koło turystyczno - menedżerskie

Hakera

koło informatyczne

Doktora House’a

koło farmaceutyczne

Marylin Monroe

koło kosmetologiczne

Pulitzera

koło dziennikarskie

Picassa

koło plastyczne

Le Corbusiera

koło architektury

Biznesmena – Ebenezera Skrooge’a

koło handlowe