Image Alt

Pytania i odpowiedzi

1. Co to znaczy, że szkoła nazywa się „Akademicka”?

Nasza szkoła nazywa się „Akademicka” z dwóch powodów. Po pierwsze, część z naszych uczniów uczęszcza na wykłady współpracujących z nami trójmiejskich uczelni wyższych (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa). Po drugie, uczniowie niepełnosprawni, uczęszczający do klas integracyjnych, objęci są opieką specjalistów z tychże uczelni.

 

2. Czy o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen ucznia?

Nie, o przyjęciu do szkoły decyduje kilka czynników, m.in. kolejność zgłoszenia. Kluczowe znaczenia ma jednak indywidualna rozmowa rodziców ucznia oraz kandydata z Dyrektorem Szkoły. Nasza placówka nastawiona jest również na pomoc uczniom słabszym i wymagającym większej uwagi kadry dydaktycznej, dlatego pierwszeństwo mają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

3. Zniżki w czesnym?

Na zniżki w czesnym mogą liczyć uczniowie z rodzin, których sytuacja materialna nie pozwala na opłacanie czesnego oraz uczniowie z odpowiednią średnią ocen i frekwencją (w przypadku przeniesienia z innej szkoły). Wspieramy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

4. Czy liczba miejsc jest ograniczona?

Tak, nasza placówka jest szkołą małą, bezpieczną, w której klasy liczą od 3 do 12 osób. Z tego względu liczba miejsc jest ograniczona, a rekrutacja kończy się wraz z zapełnieniem listy zgłoszeniowej.
Dlatego prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej Online, zarezerwowanie miejsca dla kandydata, a przede wszystkim zgłoszenie jego potrzeb.

 

5. Od kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja trwa przez cały rok na następny rok szkolny, do momentu zapełnienia miejsc.

 

6. Jak można zapisać się do szkoły?

• Istotne jest skontaktowanie się z sekretariatem Szkoły. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwisko oraz numeru telefonu, a osoba zajmująca się rekrutacją nawiąże z Państwem kontakt.
• Można też wypełnić Kartę Zgłoszeniową Online. Po otrzymaniu Karty, skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania z Dyrektorem Szkoły.

 

7. Gdzie mieści się szkoła?

Nasza szkoła mieści się w Gdańsku Wrzeszczu przy Al. Legionów (niedaleko pl. Ks. Komorowskiego oraz Galerii Metropolia).

 

8. Czy zajęcia dodatkowe są dodatkowo płatne?

Nie. Zajęcia dodatkowe, podobnie jak comiesięczne wyjścia kulturalne i podręczniki wypożyczane przez Szkołę nie są dodatkowo płatne. Wszystkie koszty zawarte są w czesnym.

 

9. Czy Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu ósmoklasisty?

Tak. W naszej Szkole obowiązuje zwiększona liczba godzin z matematyki, j. polskiego, j. obcych, czyli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie. Każdy uczeń już od pierwszej klasy, 3 razy do roku pisze próbny egzamin, dzięki czemu oswaja się z procedurą egzaminacyjną oraz z samym procesem egzaminu.

 

10. Czy w szkole obowiązują mundurki szkolne?

Nie, uczniów nie obowiązują mundurki.

 

11. Jaka jest wysokość czesnego?

Wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy z Dyrekcją Szkoły, ponieważ istnieje bardzo dużo czynników wpływających na obniżenie opłat.

 

12. Czy w szkole respektowane są zaświadczenia o dysleksji?

Tak. W szkole Magellanum zaświadczenia są nie tylko respektowane, ale także upoważniają do uczestnictwa ucznia w zajęciach kompensacyjno – korekcyjnych przewidzianych dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy kadry dydaktycznej Szkoły przy rozpoznaniu dysleksji i uzyskaniu stosownego zaświadczenia.

 

13. Czy w Szkole istnieją klasy integracyjne?

Tak. Część klas naszej Szkoły to klasy integracyjne, do których uczęszczają uczniowie pełno- i niepełnosprawni.

 

14. Jaka jest procedura przyjęcia ucznia do klasy integracyjnej?

  • Akademicka Szkoła Podstawowa Magellanum powołuje komisję kwalifikacyjną w składzie: Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny, terapeuta.
  • Pedagog szkolny lub Dyrektor Szkoły przeprowadzają wywiad z rodzicem (opiekunem) dziecka.
  • Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia w terminie 14 dni.

W procesie rekrutacji niezbędne jest dostarczenie poniższych dokumentów: aktualnego orzeczenia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o skierowaniu do nauczania w klasie integracyjnej lub specjalnej, wniosku rodzica/opiekuna prawnego, innych dokumentów (zaświadczenie lekarskie, wydane przez pediatrę lub specjalistę leczącego dziecko, dokumenty potwierdzające proces chorobowy dziecka – kopie wyników badań, wypisów szpitalnych, opinii specjalistów). Procedura nie obowiązuje w przypadku uczniów pełnosprawnych.

 

15. Kiedy powołujemy klasy terapeutyczne?

Klasy terapeutyczne przeznaczone są wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych, którzy wymagają indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Liczba uczniów w klasach terapeutycznych wynosi od 3 do 6 osób. Procedura przyjęcia do klasy terapeutycznej jest podobna do podanej w punkcie 14.

 

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Na wszystkie odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.