Image Alt

Rekrutacja

Proces rekrutacji

Zapisy trwają cały rok na rok kolejny. Obowiązuję kolejność zgłoszeń.

 

  1. Zgłoszenie chęci, zapisania dziecka do szkoły drogą telefoniczną, przez formularz on-line lub osobiście w sekretariacie.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna rodziców z dyrektorem lub/i psychologiem placówki – złożenie Karty Rekrutacyjnej (I etap rekrutacji)
  3. Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez placówkę (obserwacja dziecka) + zwiedzanie szkoły.
  4. Podpisanie umowy edukacyjnej.
  5. Wniesienie opłaty wpisowej.
  6. Zakończenie procesu rekrutacji.

 

Opłaty:

  • Wpisowe 500 zł – opłata jednorazowa
  • Zniżki dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Zniżki dla rodzin z minimum socjalnym.
  • Czesne ustalane jest indywidualnie dla każdego ucznia.

Wypełnij formularz rekrutacyjnyCzy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z racji niepełnosprawności?

taknie

Skąd dowiedział się Pan/Pani o naszej szkole?

z Internetuz Facebookaz ulotkiod znajomej osobyz poradni psychologiczno-pedagogicznejz innego źródła