Image Alt

Szkoła

KSZTAŁCENIE NAJMŁODSZYCH

Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny jest pierwszy kontakt dziecka ze szkołą, dlatego z tak ogromną dokładnością zaplanowaliśmy pierwszy etap edukacyjny w naszej szkole ASP Magellanum.

Naszym najmłodszym uczniom zapewniamy naukę na wysokim poziomie, kreatywną zabawę i bardzo dobrą opiekę wychowawczą, Uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko w murach szkoły ale również na przeróżnych warsztatach i wycieczkach.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Nauczyciele w Akademickiej Szkole Podstawowej Magellanum stosują na lekcjach ocenianie kształtujące:

 • Zawsze określają cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia.
 • Stosują indywidualne metody i formy pracy dostosowane do potrzeb każdego ucznia.
 • Ustalają kryteria sukcesu, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia.
 • Przekazują jasną informację zwrotną, która podkreśla mocne strony ucznia, a także wskazuje obszary i sposoby do pracy

Szkoła otwarta na świat

Potrzeby naszych uczniów są dla nas najważniejsze. Podejmujemy więc takie działania, które pozwolą wyposażyć naszych uczniów w niezbędne umiejętności do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Efektywna nauka języków obcych umożliwia komunikację z ludźmi na całym świecie, poznawanie ich kultur i tradycji. Przedmioty humanistyczne pomagają zrozumieć świat, budują samodzielność oraz kształtują twórcze i krytyczne myślenie. Przedmioty ścisłe umożliwiają weryfikację hipotez za pomocą dowodów i doświadczeń. A  korzystanie z najnowszych technologii powoduje, że uczniowie, którzy opuszają mury naszej szkoły są przygotowani do życia we współczesnym, cyfrowym świecie.

Rozwój kariery zawodowej jest procesem trwającym od dzieciństwa. Dlatego też w programie naszej szkoły skupiamy się mocno na planowaniu ścieżki zawodowej naszych uczniów. Program edukacji zawodowej w naszej szkole jest mocno rozbudowany. Uczniowie oprócz udziału w warsztatach kształtujących umiejętności miękkie, biorą udział w dniach zawodowych gdzie mają możliwość poznać interesujące je zawody, ale również wypełniają testy predyspozycji zawodowych i testy określające inteligencje wielorakie.  Przygotowujemy naszych uczniów do wejścia w nastoletnie a później w dorosłe życie. Już od najmłodszych lat staramy się wyposażać ich w umiejętności potrzebne do zdobycia wykształcenia i wymarzonej pracy.

Klasy integracyjne

Akademicka Szkoła Podstawowa Magellanum otwarta jest na dzieci z niepełnosprawnościami, które zapraszamy do wyspecjalizowanych klas integracyjnych i terapeutycznych. W klasach tych może się uczyć już trzech uczniów. Maksymalna liczba uczniów w klasach to 12 osób. Bariery natury fizycznej dla nas nie istnieją, dlatego dokładamy starań, aby uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego czuli się w naszej szkole jak najlepiej. Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną, tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną, neurologopedyczną, pedagogiczną. Dostosowujemy program nauczania i kryteria oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami wpływającymi na naukę. Opracowany przez nas system kształcenia przewiduje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dające wszystkim uczniom możliwość wyrównania szans edukacyjnych. Kameralna atmosfera naszej szkoły pozwoli spędzić godziny lekcyjne w bezpiecznym, ciepłym i tolerancyjnym otoczeniu.

Zapewniamy kompleksową pomoc.

Uczniowie Akademickiej Szkoły Podstawowej Magellanum z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kształcić się w naszej szkole nieodpłatnie, istnieje również możliwość płacenia wpisowego w ratach.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach czesnego nasi uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych i ich rodzicom, co roku poszerzamy ofertę o nowe atrakcyjne zajęcia.

Każde z dzieci objęte jest zajęciami rozwijającymi ich pasje, zainteresowania i uzdolnienia. Przygotowaliśmy kluby, które w innowacyjny sposób zgłębiają wiedzę i hobby naszych uczniów. Nasi nauczyciele maja wiele pomysłów na to, aby rozwijać różne rodzaje inteligencji dziecka.

 • Raz w miesiącu wydarzenie kulturalne.
 • Jednodniowy wyjazd integracyjny.
 • Przez cały rok szkolny edukacyjne kluby profilowe.

Nauka języków obcych

Podczas pracy na zajęciach prowadzący uwzględniają różne style uczenia się i indywidualne potrzeby uczniów. Różnorodna tematyka zajęć zgodna z podstawą programową oraz trening umiejętności praktycznych powoduje, że podczas lekcji dzieci szlifują wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

 

JĘZYK ANGIELSKI

W Akademickiej Szkole Podstawowej Magellanum dzieci od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego. Uwzględniając indywidualne możliwości i umiejętności uczniów podzieleni są oni na  grupy ze zróżnicowanym stopniem zaawansowania.

 

JĘZYK NIEMIECKI

W klasie czwartej uczniowie rozpoczynają od podstaw naukę drugiego języka obcego – języka niemieckiego.

Zajęcia specjalistyczne

Szkoła ASP MAGELLANUM oferuje swoim uczniom atrakcyjne i zróżnicowane zajęcia dodatkowe. Indywidualnie dobrane terapie/treningi wspomagają proces nauczania na miarę XXI wieku. W zależności od indywidualnych potrzeb i zaleceń specjalistów zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.

Oferta zajęć specjalistycznych:

 • Zajęcia rewalidacyjne  
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna 
 • Terapia widzenia 
 • Metoda Dobrego Startu (MDS)
 • Trening Metodą Tomatisa
 • Trening EEG – biofeedback
 • Matlandia
 • Terapia ruchowa
 • Arteterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Dogoterapia 
 • Terapia  behawioralna 
 • Terapia integracji sensorycznej 
 • Treningi umysłu – mnemotechniki
 • Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena

Bezpieczeństwo

Nie tylko, ze względu na procedury bezpieczeństwa, nadzór nauczycieli i pracowników oraz specyfikę szkoły, ale również dzięki atmosferze szacunku i zrozumienia można uznać Akademicką Szkołę Podstawową Magellanum za jedną z bardziej bezpiecznych szkół.

 

W SP Magellanum:

 • Codziennie sprawdzana jest obecność uczniów przez nauczyciela dyżurującego. Jeśli Twoje dziecko samodzielnie przychodzi do szkoły możesz mieć pewność, że w razie jego nieobecności, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.
 • Szkoła dysponuje zewnętrznym systemem monitoringu.
 • Drzwi od budynku szkoły są zamykane. Żadna z osób nieuprawnionych nie jest wstanie wejść na teren szkoły, a Ty rodzicu możesz mieć pewność, że Twoje dziecko jest na terenie szkoły do zakończenia zajęć.
 • Pielęgniarka szkolna pełni dyżur udzielając pierwszej pomocy uczniom, w razie konieczności wzywana jest na pomoc karetka.
 • Klasy maksymalnie do 12 osób.
 • Bezpieczeństwo emocjonalne naszych wychowanków jest dla nas niezwykle ważne. Wychowawcy klas we współpracy z rodzicami rozwiązują bieżące problemy, a uczniowie są objęci stałą opieką psychologiczno – pedagogiczną.
 • Dbając o poczucie komfortu rodziców comiesięczne zebrania odbywają się indywidualnie. Co trzy miesiące natomiast rodzic ma możliwość porozmawiania indywidualnie z każdym nauczycielem, który uczy jego dziecko. Ponadto co trzy miesiące rodzic otrzymuje ocenę opisową dziecka od każdego nauczyciela uczącego.
 • Dziennik elektroniczny – efekty pracy dziecka rodzic może obserwować na bieżąco poprzez zalogowanie do serwisu dziennika elektronicznego.

Miejsce i warunki

Jesteśmy przekonani, że pomyślne wyniki nauki są wynikiem harmonijnej współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Dzięki kompetentnej i empatycznej kadrze chcemy zapewnić naszym wychowankom równowagę pomiędzy rozwojem umysłowym, emocjonalnym, artystycznym i fizycznym. Równomierny i współgrający rozwój tych obszarów może przyczynić się do tego aby Twoje dziecko poczuło się  szczęśliwe, usatysfakcjonowane swoimi osiągnięciami.

Uczymy pasjonująco i innowacyjnie. Kładziemy nacisk na kompetencje kluczowe. Chcemy aby dziecko uczyło się efektywnie przede wszystkim w szkole. Czas spędzany w domu to czas odpoczynku, czas wolny.

 

Dla najmłodszych przygotowaliśmy kameralne sale. Przy każdej z nich znajduje się zadbana toaleta, gdzie najmłodsi uczniowie mogą w komfortowych warunkach uczyć się higieny. Sale lekcyjne, w których uczą się dzieci są bardzo dobrze wyposażone. Ławka ucznia jest bardzo dobrze doświetlona, a wysokość jej dostosowana jest do wzrostu. Każda sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczno-wychowawcze, tablicę, laptop z dostępem do Wi-Fi, płaski duży telewizor, radiomagnetofon. W sali przeznaczone jest również miejsce na odpoczynek i zabawy. ASP Magellanum posiada również świetnie wyposażoną salę informatyczną oraz laptopy wypożyczane na zajęcia. Ponadto szkolna biblioteka zawiera ciekawe pozycje do czytania, mnóstwo rozwijających gier i przepięknych filmów.

 

AKTYWNIE PO ZDROWIE!

Ćwicząc na zajęciach z wychowania fizycznego, dziecko przeżywa radość, rozładowuje stres i napięcie, uczy się współpracy w zespole oraz rywalizacji. Przeżywa radość i odpoczywa od trudniejszych zadań.

WF w ASP Magellanum jest ciekawy i urozmaicony. Składa się z:

 • Zajęć lekkoatletycznych na hali
 • Zajęć na basenie lub na ściance wspinaczkowej (do wyboru przez rodzica i ucznia)

Wyżywienie

SMACZNIE, ŚWIEŻO, ZDROWO!

Za przygotowanie posiłków dla naszych uczniów odpowiada firma „Gastro house”, która ma swoją siedzibę w Gdańsku  Posiłki są urozmaicone i bogate w składniki naturalne i odżywcze. Menu jest zróżnicowane i uwzględnia sezonowość potraw, upodobania dzieci oraz normy żywieniowe zalecane przez Sanepid. Istnieje możliwość dostosowania posiłków do indywidualnych potrzeb naszych uczniów (np. dieta bezglutenowa, bezmleczna, wegetariańska).

W dziennym rozkładzie zajęć przewidziana jest 15-minutowa przerwa śniadaniowa, podczas której uczniowie spożywają przyniesione z domu śniadanie oraz 20-minutowa przerwa obiadowa przeznaczona na zjedzenie obiadu.