a

Magellanum

  /  Szkoła   /  Warsztaty z cyklu „Wokół rożnych form terapii …”

Warsztaty z cyklu „Wokół rożnych form terapii …”

OTWARTA RADA PEDAGOGICZNA EDYCJA IV

Wokół różnych form terapii… Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 

Dzień 1

Moderowanie: Monika Kozień-Bernatowicz

Otwarcie obrad – Dyrektor Akademickiej Szkoły Podstawowej „Magellanum” i Akademickiego Liceum dla Młodzieży w Gdańsku.

9.15-9.45    Lidia Burzyńska-Wentland Kilka uwag o pedagogice alternatywne.

 

Panel I Diagnoza-edukacja-wsparcie  

9:45-10.05 Monika Gołubiew-Konieczna Wsparcie ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępne,  czyli o ilości i jakości wsparcia w obowiązujących przepisach prawa oświatowego i szkolnej praktyce.

10.05-10.25  Joanna Brzoskowska Wsparcie osób z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku.

10.25-10.45 Katarzyna Ferrarius Metoda Krakowska i system Numicon w pracy z dziećmi z zespołem Downa i innymi zaburzeniami rozwoju.

10:45-11.15 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę.

Panel II Z diariusza terapeuty…

Agnieszka Tarwacka-Dama – „Teatralny pasjans” jako proces terapeutyczny.

12.20-12.40 Paulina Kreft Sport osób niepełnosprawnych.

12.40-13.00 Marian Pułtuski Drama – podróż do świata fikcji by radzić sobie z realnymi problemami.

13.00-13.20 Marta Winiarczyk Praca nauczyciela wspomagającego oczami młodego pedagoga specjalnego.

13.20- 14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa na obiad

16.00-17.00 Warsztaty – szkoła dla rodziców: Komunikacja a więzi rodzinne. Prowadzenie Dobromiła Olender-Brzoskowska.

17.00-17.30 Pokaz spektaklu grupy teatralnej „Odkrywcy” pt. W 2018 roku nic dobrze się nie kończy – na motywach „Peryklesa” Wiliama Szekspira.

Dzień 2

Moderowanie: Agnieszka Tarwacka-Dama

Panel I Dorosłość z niepełnosprawnością

  • Karolina Krzemińska Co po szkole? Możliwości zawodowe osób zależnych.

9.20-9.40        Iwona Krasowska Działalność SPiR w odpowiedzi na potrzeby osób dorosłych       z niepełnosprawnością.

10.00-10.20 Daniel Malinowski/Anna Maniewska,  Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Dorosłych Osób z Autyzmem.

10.20-10.40 Jarosław Zabojszcz  Seksualność osób z ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną – trudne zachowania związane z potrzebami seksualnymi, programy edukacji emocjonalno – seksualnej, realizacja edukacji seksualnej w placówce.

10.40-11.00 Dyskusja

11.00-11.20 – przerwa na kawę.

 

Panel II Innowacja nie jedno ma imię

11.20-11.40 Danuta Sowińska Zarządzanie procesem.

11.40-12.00 Krzysztof Skrzypski Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnościami

12.00-12.40 Agnieszka Tomasik Kreatywne wsparcie, czyli SOS dla nauczyciela.

12.40-13.00 Dyskusja

13.00-14.00 Obiad

14.30-15.30 Warsztaty – szkoła dla rodziców: Akceptacja niepełnosprawności. Prowadzenie Joanna Podlaszewska

16.00 – Występ grupy choreoterapeutycznej.