a

Magellanum

  /  Szkoła   /  Wyjazd integracyjny do Drzewiny

Wyjazd integracyjny do Drzewiny

4 września 2018 roku całą szkołą wyjechaliśmy na zajęcia integracje do Drzewiny.

Zajęcia integracyjne to profesjonalnie przygotowany trening prowadzony w plenerze, którego celem jest budowa zespołu, ukazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, pobudzenie zachowań asertywnych, sztuka prowadzenia konstruktywnych sporów oraz integracja Uczniów. W projekcie korzysta się z metody nauki przez doświadczenie. Istotą całego treningu jest zmobilizowanie Uczniów do nowych zadań i działania. Logika konstrukcji przeprowadzanych zadań polega na tym, że jedynie współdziałanie wszystkich członków grupy, gwarantuje powodzenie.

Cele programowe:

– gry i zabawy integracyjne,

– zabawy orientacyjno-porządkowe,

– współdziałanie w grupie

– normy społeczne,

– zachowanie w miejscach publicznych

– nabywanie umiejętności społecznych,

– respektowanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych.