Witamy | Magellanum

Aktualności

Cover photo for the first blog article

Dla uczniów wybierających liceum

Informacja o oferowanych profilach

Napisany przez Aleksandra Zakrzewicz | 01 września 2022

Od roku szkolnego 2022/2023 oferujemy następujące profile kształcenia:

  • e-dziennikarski - przedmioty rozszerzone: Język polski, WOS, Język angielski
  • e-sportowy - przedmioty rozszerzone: Matematyka, Informatyka, Język angielski
  • turystyczny - przedmioty rozszerzone: Geografia, Historia, Język angielski

Dla każdego profilu przewidziane są warsztaty związane z profilem. Harmonogram i tematyka warsztatów podawane są do wiadomości uczniów i rodziców do 5 dnia każdego miesiąca.