Witamy | Magellanum

Dla rodziców

Cover photo for the second blog article

Ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

1. Co to znaczy, że liceum nazywa się „Akademickie”?

Nasze Liceum nazywa się „Akademickie” z dwóch powodów. Po pierwsze, część z naszych uczniów uczęszcza na wykłady współpracujących z nami trójmiejskich uczelni wyższych (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa). Po drugie, uczniowie niepełnosprawni, uczęszczający do klas integracyjnych, objęci są opieką specjalistów z tychże uczelni.

2.Czy o przyjęciu do Liceum decyduje średnia ocen ucznia?

Nie, o przyjęciu do szkoły decyduje kilka czynników. Kluczowe znaczenie ma indywidualna rozmowa rekrutacyjna rodziców ucznia oraz samego kandydata z przedstawicielem szkoły. Nasze Liceum nastawione jest na pomoc uczniom wymagającym większej uwagi kadry dydaktycznej, dlatego średnia ocen i frekwencja ucznia nie mają decydującego wpływu przy rekrutacji. Pierwszeństwo mają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Czy jest możliwość skorzystania ze zniżek w czesnym?

Na zniżki w czesnym mogą liczyć uczniowie, których sytuacja materialna nie pozwala na opłacanie czesnego oraz uczniowie z odpowiednią średnią ocen i frekwencją. Wspieramy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Czy liczba miejsc jest ograniczona?

Tak, nasze Liceum jest szkołą małą, bezpieczną, w której klasy liczą od 3 do 16 osób. Z tego względu liczba miejsc jest ograniczona, a rekrutacja kończy się wraz z zapełnieniem listy zgłoszeniowej. Dlatego prosimy o kontakt z sekretariatem w celu zarezerwowania miejsca dla kandydata.

5. Od kiedy trwa rekrutacja?

Jesteśmy dostępni dla kandydatów na uczniów i ich rodziców przez cały rok – to właśnie dlatego zachęcamy do kontaktu z nami i do umówienia się na rozmowę. Istnieje także możliwość zapisania dziecka do klasy drugiej lub trzeciej.

6. Jak można zapisać się do Szkoły?

• Istotne jest skontaktowanie się z sekretariatem Szkoły. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwisko oraz numeru telefonu, a osoba zajmująca się rekrutacją nawiąże z Państwem kontakt. Można też wypełnić formularz kontaktowy na stronie – po otrzymaniu informacji o zainteresowaniu szkołą skontaktujemy się z Państwem aby umówić spotkanie.

7. Gdzie mieści się szkoła?

Nasze Liceum mieści się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Legionów (niedaleko pl. Ks. Komorowskiego oraz Galerii Metropolia).

8. Czy zajęcia dodatkowe i doradztwo zawodowe są dodatkowo płatne?

Nie. Zajęcia dodatkowe, podobnie jak comiesięczne wyjścia kulturalne i podręczniki wypożyczane przez Szkołę nie są dodatkowo płatne. Wszystkie koszty zawarte są w czesnym.

9. Czy Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do matury?

Tak. W naszej Szkole obowiązuje zwiększona liczba godzin z matematyki, j. polskiego, j. obcych, czyli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym.

10. Czy w Liceum obowiązują mundurki szkolne?

Nie, w Liceum uczniów nie obowiązują mundurki.

11. Jaka jest wysokość czesnego?

Wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy z Dyrekcją Szkoły, ponieważ istnieje bardzo dużo czynników wpływających na obniżenie opłat.

12. Czy w szkole respektowane są zaświadczenia o dysleksji?

Tak. W naszym Liceum zaświadczenia są nie tylko respektowane, ale także upoważniają do uczestnictwa ucznia w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych przewidzianych dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy kadry dydaktycznej Szkoły przy rozpoznaniu dysleksji i uzyskaniu stosownego zaświadczenia.

13. Czy w Szkole istnieją klasy integracyjne?

Tak. Część klas naszej Szkoły to klasy integracyjne, do których uczęszczają uczniowie pełno- i niepełnosprawni.

Cover photo for the third blog article

Płatności

Numer konta do wpłaty czesnego

Numer konta do wpłaty czesnego: 25 1090 1098 0000 0001 4680 1738
IBAN: PL25109010980000000146801738
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres banku: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Kraj banku: Polska


Dokumenty do pobrania

Procedury i rozporządzenia dyrektora

Procedura bezpieczeństwa COVID-19 (1) Procedura bezpieczeństwa COVID-19 (2)