"Największy leniuch w podstawówce zna dziś prawdy, 

za które Archimedes oddałby życie."

Ernest Renan

oferta 2023/24

Szanowni Państwo, strona w trakcie uzupełniania. Prosimy o cierpliwość.

profil E-dziennikarski

Tu odnajdą się twórczy humaniści. 

Profil turystyczny

Ten profil jest dla zainteresowanych ekologią.

Profil gamingowy

To profil e-sportowy.

program wsparcia ucznia

dodatkowe lekcje indywidualne

W klasie pierwszej szkoły podstawowej łatwo jest mieć najwyższe oceny ze wszystkiego. Z czasem robi  się to coraz trudniejsze. Łatwiej przyswajasz wiedzę z tych dziedzin w jakich jesteś uzdolniony. Lubisz je też bardziej. Poziom wiedzy w zakresie poszczególnych przedmiotów coraz bardziej się różnicuje.  Pomożemy uzupełnić Ci powstałe braki abyś spokojnie przystępował do matury.

kreatywność i techniki pamięci

Kreatywność to umiejętność prowadzenia swoich myśli w sposób inny od z góry narzuconych reguł i schematów. Proponowany przez nas trening  twórczości odnosi się do ćwiczeń w zakresie myślenia dywergencyjnego.  Zapewne nieocenioną będzie dla Ciebie możliwość szybszego i efektywniejszego zapamiętywania kolejnych partii materiału. Co ważne, dzięki treningom pamięci zapamiętasz go na dłużej.

w klasie maturalnej dodatkowo

Klasy maturalne objęte są programem dodatkowych zajęć z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przygotowujących do matury. W cyklu tych zajęć proponujemy trzykrotne przystąpienie do matur próbnych z przedmiotów deklarowanych przez ucznia oraz jednokrotną próbę egzaminów ustnych. Pozwala się to oswoić z procedurami maturalnymi i zminimalizować stres związany z egzaminem maturalnym.

rozwiń talent - wybierz mądrze

testy predyspozycji

Każdy nowy uczeń objęty jest testem badającym jego predyspozycje zawodowe. Warto również poznać swoje preferowane wartości, własną motywację. Możesz pokusić się o zbadanie własnej inteligencji emocjonalnej.  Słowem to, co jest dla Ciebie ważne.

koła

Zainteresowania "siła napędowa, która pobudza do podejmowania działań, na rzecz poznawania określonej dziedziny". Ludzie interesujący się jakąś dziedziną posiadają większą wiedzę w tym zakresie, niż ci, którzy nie przejawiają zainteresowań. Ważne jest jednak, by umieć rozróżnić trwałe zainteresowania od tych przelotnych. 

rozszerzenia

Chwilowe pasje z reguły nie wiążą się z późniejszym wyborem zawodu a nawet mogą prowadzić do błędnych decyzji. Natomiast najsilniejsze i trwałe zainteresowania należy traktować jako drogowskaz i nim kierować się przy wyborze drogi edukacyjno - zawodowej. Warto abyś zweryfikował je w praktyce.

Ponadto

UCZYMY ANGIELSKIEGO
I NIEMIECKIEGO

Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać do nauki języków obcych. Dzięki ich znajomości mamy szerszy dostęp do informacji, możemy swobodnie podróżować, pełniej obcować z kulturą, odnosić korzyści zawodowe. Angielski jest jednym z języków międzynarodowych i oficjalnym językiem w kilkudziesięciu krajach. Niemiecki to język naszych sąsiadów i drugi język świata.

sport i turystyka

Oprócz zajęć programowych proponujemy uczniom korzystanie z programu ćwiczeń na siłowni. W zależności od ilości zainteresowanych  proponujemy również zajęcia turystyczne z profesjonalnymi przewodnikami turystycznymi.

raz w miesiącu kultura

Rozwój człowieka warunkowany jest wieloma czynnikami – kultura ma tutaj bardzo duże znaczenie, ponieważ to właśnie ona w dużej mierze kształtuje to, kim jesteśmy, a także kim będziemy w przyszłości. Ta obcująca z kulturą młodzież jest bardziej otwarta na świat, ma w sobie więcej empatii, kreatywności. Poza wszystkim, warto znać swoje dziedzictwo kulturowe.