"Największy leniuch w podstawówce zna dziś prawdy, 

za które Archimedes oddałby życie."

Ernest Renan

oferta 2024/25

klasa humanistyczno-medialna

Klasa humanistyczno-medialna w liceum to profil edukacyjny, który łączy elementy z dziedziny humanistycznej i mediów. Uczniowie tego profilu mają okazję zgłębiać wiedzę z języka polskiego, historii oraz komunikacji medialnej. Rozwiną również swoje umiejętności w zakresie kreatywności, komunikacji oraz rozwiązywania problemów. W klasach humanistyczno-medialnych często rozszerza się przedmioty takie jak język polski, język angielski, historia lub WOS a także inne, np. filozofia. Wybór tego profilu jest atrakcyjny dla osób zainteresowanych studiowaniem kierunków humanistycznych takich jak filologia polska, dziennikarstwo, socjologia czy historia.

Jeśli jesteś miłośnikiem języka polskiego, historii i mediów, klasa humanistyczno-medialna może być właśnie dla Ciebie!

klasa turystyczna

Klasa turystyczna w Magellanum to specjalny profil dla uczniów, którzy mają zamiar doskonalić swoje umiejętności językowe, zainteresować się rynkiem usług turystycznych oraz uczestniczyć w ciekawych wycieczkach i wyprawach krajoznawczych. W tej klasie rozwijają się umiejętności logicznego myślenia i twórczego działania, szczególnie w planowaniu i organizacji wycieczek oraz gier ulicznych. Uczniowie mają możliwość kształcenia się w języku angielskim i niemieckim, a także realizują przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, historię i geografię.

Po ukończeniu klasy, absolwenci mogą wybierać kierunki związane z turystyką, takie jak gastronomia i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, taniec, gospodarka przestrzenna, turystyka przygodowa i wiele innych…

klasa gamingowa

Klasa gamingowa w liceum to wyjątkowy profil dla młodzieży, która pasjonuje się grami komputerowymi i e-sportem. Uczniowie aplikujący do klasy gamingowej łączy miłość do gier komputerowych. Klasa gamingowa to miejsce, gdzie możecie rozwijać swoje umiejętności i pasję. Jeżeli tworzenie własnej tożsamości w e-świecie kręci Was to będziecie mogli pracować nad swoim wizerunkiem w świecie gier. Tworzyć własną identyfikację wizualną i uczestniczyć w turniejach gamingowych.

Przedmioty rozszerzone w tej klasie to język angielski, informatyka, matematyka.

To miejsce, gdzie pasja spotyka edukację, a przyszłość w e-świecie nabiera realnego charakteru! ????????

oferta 2023/24

profil E-dziennikarski

Tu odnajdą się twórczy humaniści. 

Profil turystyczny

Ten profil jest dla zainteresowanych ekologią.

Profil gamingowy

To profil e-sportowy.

program wsparcia ucznia

dodatkowe lekcje indywidualne

W klasie pierwszej szkoły podstawowej łatwo jest mieć najwyższe oceny ze wszystkiego. Z czasem robi  się to coraz trudniejsze. Łatwiej przyswajasz wiedzę z tych dziedzin w jakich jesteś uzdolniony. Lubisz je też bardziej. Poziom wiedzy w zakresie poszczególnych przedmiotów coraz bardziej się różnicuje.  Pomożemy uzupełnić Ci powstałe braki abyś spokojnie przystępował do matury.

kreatywność i techniki pamięci

Kreatywność to umiejętność prowadzenia swoich myśli w sposób inny od z góry narzuconych reguł i schematów. Proponowany przez nas trening  twórczości odnosi się do ćwiczeń w zakresie myślenia dywergencyjnego.  Zapewne nieocenioną będzie dla Ciebie możliwość szybszego i efektywniejszego zapamiętywania kolejnych partii materiału. Co ważne, dzięki treningom pamięci zapamiętasz go na dłużej.

w klasie maturalnej dodatkowo

Klasy maturalne objęte są programem dodatkowych zajęć z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przygotowujących do matury. W cyklu tych zajęć proponujemy trzykrotne przystąpienie do matur próbnych z przedmiotów deklarowanych przez ucznia oraz jednokrotną próbę egzaminów ustnych. Pozwala się to oswoić z procedurami maturalnymi i zminimalizować stres związany z egzaminem maturalnym.

rozwiń talent - wybierz mądrze

testy predyspozycji

Każdy nowy uczeń objęty jest testem badającym jego predyspozycje zawodowe. Warto również poznać swoje preferowane wartości, własną motywację. Możesz pokusić się o zbadanie własnej inteligencji emocjonalnej.  Słowem to, co jest dla Ciebie ważne.

koła

Zainteresowania "siła napędowa, która pobudza do podejmowania działań, na rzecz poznawania określonej dziedziny". Ludzie interesujący się jakąś dziedziną posiadają większą wiedzę w tym zakresie, niż ci, którzy nie przejawiają zainteresowań. Ważne jest jednak, by umieć rozróżnić trwałe zainteresowania od tych przelotnych. 

rozszerzenia

Chwilowe pasje z reguły nie wiążą się z późniejszym wyborem zawodu a nawet mogą prowadzić do błędnych decyzji. Natomiast najsilniejsze i trwałe zainteresowania należy traktować jako drogowskaz i nim kierować się przy wyborze drogi edukacyjno - zawodowej. Warto abyś zweryfikował je w praktyce.

Ponadto

UCZYMY ANGIELSKIEGO
I NIEMIECKIEGO

Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać do nauki języków obcych. Dzięki ich znajomości mamy szerszy dostęp do informacji, możemy swobodnie podróżować, pełniej obcować z kulturą, odnosić korzyści zawodowe. Angielski jest jednym z języków międzynarodowych i oficjalnym językiem w kilkudziesięciu krajach. Niemiecki to język naszych sąsiadów i drugi język świata.

sport i turystyka

Oprócz zajęć programowych proponujemy uczniom korzystanie z programu ćwiczeń na siłowni. W zależności od ilości zainteresowanych  proponujemy również zajęcia turystyczne z profesjonalnymi przewodnikami turystycznymi.

raz w miesiącu kultura

Rozwój człowieka warunkowany jest wieloma czynnikami – kultura ma tutaj bardzo duże znaczenie, ponieważ to właśnie ona w dużej mierze kształtuje to, kim jesteśmy, a także kim będziemy w przyszłości. Ta obcująca z kulturą młodzież jest bardziej otwarta na świat, ma w sobie więcej empatii, kreatywności. Poza wszystkim, warto znać swoje dziedzictwo kulturowe.