"Największy leniuch w podstawówce zna dziś prawdy, 

za które Archimedes oddałby życie."

Ernest Renan

KLASA MEDIALNO – DZIENNIKARSKA

Rozszerzenia: język polski, język angielski WOS

DLA KOGO?

Klasa dziennikarsko-medialna to świetny wybór dla młodych ludzi, którzy mają tysiące pomysłów na minutę! Jeśli interesujesz się mediami społecznościowymi, masz profile na różnych platformach i pisanie przychodzi Ci z łatwością, ta klasa jest dla Ciebie. Będziesz zgłębiać wiedzę na temat istotnych wydarzeń, analizować fakty, krytycznie oceniać informacje i tworzyć treści medialne. To świetna okazja, aby rozwijać swoje umiejętności dziennikarskie i komunikacyjne!
Aktywne podejście do dziennikarstwa Uczniowie klasy medialno-dziennikarskiej w Magellanum angażują się w wydarzenia szkolne.

zaęcia dodatkowe

Uczniowie będą poznawać różne aspekty dziennikarstwa, w tym jak pracują znani influencerzy w mediach prasowych, radiowych i internetowych. Nauczą się, jak montować i edytować filmy, co jest ważne w dzisiejszym świecie medialnym.  Dowiedzą się, jak efektywnie zarządzać profilami na platformach społecznościowych, budować markę i zarządzać wizerunkiem. Poznają techniki fotografii, edycji zdjęć oraz tworzenia grafiki komputerowej.

aby Ci się łatwiej uczyło...
odkryj cechy swojej osobowości

Na spotkaniu rekrutacyjnym możesz wypełnić test osobowości, ale nie jest to obowiązkowe. Test może pomóc zidentyfikować cechy, które ułatwią naukę na wybranym kierunku. Powodzenia!

Co potem?

Dziennikarstwo informacja w środowisku cyfrowym, dziennikarstwo i nowe media,  dziennikarstwo międzynarodowe filmoznawstwo i kultura mediów, public relations.

Zapisz się do nas!

Wypełnij zgłoszenie on-line:  Wypełnienie wniosku online jest wygodniejsze niż tradycyjne papierowe formularze. Możesz to zrobić w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.
Umów się na rozmowę!  W szkole Magellanum, zamiast tradycyjnych konkursów na podstawie świadectw czy wyników egzaminów, przeprowadza się rozmowy z kandydatami. To dlatego, że szkoła stawia na indywidualne podejście i chce poznać każdego ucznia osobiście. Rozmowa pozwala zrozumieć potrzeby i predyspozycje każdego kandydata, co jest ważne w procesie rekrutacji. Na rozmowę przychodzą wspólnie wszyscy zainteresowani: kandydat, jego rodzice/opiekunowie prawni a nawet siostra czy brat. 
Złóż wymagane dokumenty:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Ewentualnie: Orzeczenie PPP wydane na okres nauki w liceum, uprawnia do zniżki w czesnym.

Zapisz się.

Ważne informacje dla kandydatów

Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej. Wolimy porozmawiać z Tobą  i twoimi rodzicami/ opiekunami prawnymi osobiście.

O tym, czy zostaniesz uczniem naszej szkoły decydujecie Państwo wspólnie na rozmowie z pracownikiem szkoły. Orientacyjne terminy:

13 maj – 4 lipca

Składanie wniosków o przyjęcie i odbywanie rozmowy kwalifikacyjnej

21 czerwca – 4 lipca

Dostarczenie zaświadczeń o wynikach egzaminu i kopii świadectwa

11 lipiec

 Jeżeli odbyłeś rozmowę i złożyłeś wszystkie dokumenty oraz uiściłeś wpisowe to zostałeś przyjęty!

11 lipca - 15 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia